Kakovost


Kakovost izdelkov je bistven element uspešnosti našega podjetja. Naši osnovni cilji so razvijati, proizvajati in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca, ravno tako pa so prijazni do človeka in okolja. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje vseh dogovorov z našimi kupci in partnerji.


Skrbno pazimo, da delovna mesta zasedajo ustrezno kompetentni sodelavci, ker se zavedamo, da dobro kakovost ob postavljenem sistemu zagotavljajo ljudje. Velik poudarek dajemo sistematičnemu usposabljanju in izobraževanju vseh zaposlenih in s tem širimo enotno kulturo kakovosti ter povečujemo pripadnost zaposlenih podjetju.


Kontrola

Različni proizvodni programi nam narekujejo raznolike pristope kontrole kakovosti.

Z izpolnjevanjem visokih mednarodnih standardov kakovosti zagotavljamo ponovljivost izdelave in stabilne proizvodne procese. Vsi zaposleni tudi s svojim korektnim odnosom, strokovno usposobljenostjo in znanjem sodelujemo pri izvajanju avto kontrole skozi ves proizvodni proces. Vse to daje jamstvo za vrhunsko kakovost naših proizvodov.

Pri enkratnih projektih izvajamo v skladu s plani kontrole meritve na 3D koordinatnem merilnem stroju. Pri maloserijski in serijski proizvodnji izvajamo kontrolo kakovosti s statističnim merjenjem sposobnosti in stabilnosti proizvodnega procesa (Cp,Cpk, CTQ), s koordinatnim merilnim strojem in z namenskimi kontrolno-merilnimi pripravami.


Merilna oprema

 • CNC-koordinatni merilni stroj: 900 x 2000 x 800 (možnost reverse engineering-a),
 • profil projektor,
 • optični merilec orodij,
 • merilec trdote kovin (HRC, HRB, HB),
 • merilec trdote gume (Sh-A),
 • kontrolne šablone,
 • precizne tehtnice,
 • peči za stabiliziranje,
 • priprave za testiranje po DIN 53517,
 • merilec debeline nanosa,
 • namenska merila.


Za zagotavljanje zanesljivega delovanja naših strojev in uspešno izvajanje razvojnih projektov si pomagamo tudi z FMEA analizami in drugimi metodami, kot so 8D, Pareto pravilo…

Imate vprašanje  Potrebujete pomoč?

Z veseljem vam pomagamo in vam posredujemo dodatne informacije.

Pošljite povpraševanje