Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje TEHNOS d.o.o. je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO) s projektom

»INTELIGENTNA CNC AVTOMATIZACIJA 2022«.

Namen projekta je zagotoviti pogoje za razvoj učinkovitih, inovativnih in sodobnih tehnoloških rešitev, ki bodo podjetju omogočale boljšo energetsko, ekološko in snovno učinkovitost.

Eden glavnih ciljev projekta je postavitev sodobne celice za mehansko obdelavo, v kateri je povezanih več strojev, ter postavitev robotskih celic z roboti ter drugo periferno in pomožno opremo, kar bo podjetju z zmanjšanjem transportne in skladiščne logistike ter proizvodnih časov izdelave dolgoročno omogočilo večjo produktivnost.  

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 8.200.000,00 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 2.689.600,00 EUR.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Povezava na enotno spletno mesto načrta:

-      https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost (slo)

-      https://www.gov.si/en/registries/projects/the-recovery-and-resilience-plan/ (en)

 


Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Podjetje TEHNOS d.o.o. je bilo uspešno na javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) s projektoma 

»Sončna elektrarna MFE TEHNOS 1« in »Sončna elektrarna MFE TEHNOS 2«.

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije  z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«, specifičnega cilja »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije«.

V našem primeru gre za postavitev dveh sončnih elektrarn (MFE TEHNOS 1 in MFE TEHNOS 2), kjer je glavni cilj povečanje samooskrbe z električno energijo. Moč elektrarne MFE TEHNOS 1 znaša 609,45 kW, moč elektrarne MFE TEHNOS 2 pa 608,18 kW. Solarni paneli pokrivajo strehe skoraj vseh naših stavb, z investicijo pa bomo v prihodnosti pokrili približno 40 odstotkov svojih potreb.

Prijavitelj: TEHNOS d.o.o.

Vrednost sofinanciranja: 20% upravičenih stroškov operacije

Trajanje izvedbenega procesa: december 2022 (oddaja vloge) – september 2023

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo. 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

 

 

 

Imate vprašanje  Potrebujete pomoč?

Z veseljem vam pomagamo in vam posredujemo dodatne informacije.

Pošljite povpraševanje